20110205

τόση νύχτα μικρή που εύκολα χορταίνει κι η μέρα να την διαδεχτεί
να τον πάλι να γυρνά πίσω, ο μισός χρόνος άφιξη ο άλλος επιστροφή... και σημείο μεταξύ τους κουρασμένο, μια στον αέρα και μια στη θάλασσα τη μακρινή (μα τι ανόητος μεγάλος και ανόητος σα φάρος... δίπλα στης κίνησης τη θάλασσα χτίστηκε σταθερός)

No comments:

Post a Comment